Kartell Chair SMATRIK Tokujin Yoshioka

Sale price£363.00

Seat Colour: White
Frame Colour: White
Delivery Time : 3-6 Weeks