Kartell Vase JELLY Metallic

Sale price£144.00

Colour: Chrome XX
Pre-order now!